Om Ordens-Sällskapet W.F. Wänskapsförbundet.

Ordens-Sällskapet W.F. bildades år 1865 i Stockholm och finns nu även i Sundsvall, Jönköping, Nässjö, Örnsköldsvik, Hultsfred, Falun, Göteborg, Sävsjö och Katrineholm.

Ordens främsta uppgift är att samla ansvarskännande män oberoende av samhällsställning och religion till förädlande och berikande samvaro. Orden är av ideell natur och bygger på etisk-kristen grund.

Till Ordens uppgifter hör även en viss hjälpverksamhet såväl gentemot egna medlemmar som utomstående behövande och då främst i samverkan med etablerade hjälporganisationer.

Att hedra avliden medlem och hans minne är för varje medlem en självskriven handling.

De skyldigheter Ordens-Sällskapet W.F. ålägger sina medlemmar strider inte mot vare sig religionens bud eller samhällets lagar.

Inom Orden råder absolut tystlåtenhet om vad som rör dess arbetsformer. Flitigt deltagande i Logens sammankomster är, om inte ett krav, så dock ett önskemål.


Allvar och värdighet präglar logesammankomsterna. Ritualens ord orienterar om livets mål och mening i uppbyggande och karaktärsdanande syfte.

  

Fakta om W.F

  • Medlemskapet är indelat i grader, där varje grad är kopplad till en ceremoni 
  • Genom stegvis vandring upp i graderna får medlemmen mer kännedom om ordenssällskapet.
  • Ordens-Sällskapet är en sammanslutning med gemensamma mål och syften. 
  • Medlemmarna är indelade i olika grader och bär gradband. 
  • W.F. är uppdelad i 10 allmänna Loger.  
  • Storlogen är Ordens-Sällskapet W.F:s högsta instans och har till uppgift att leda och övervaka verksamheten allmänna Loger.
  • Inom flera av våra Loger finns Damklubbar.