Om Ordens-Sällskapet W.F. Wänskapsförbundet.

 

Ordens-Sällskapet W.F. bildades år 1865 i Stockholm och finns nu även i Sundsvall, Jönköping, Nässjö, Örnsköldsvik, Hultsfred, Falun, Göteborg, Sävsjö och Katrineholm.

Ordens främsta uppgift är att samla ansvarskännande svenska män oberoende av samhällsställning och religion till förädlande och berikande samvaro. Orden är av ideell natur och bygger på etisk-kristen grund.

Till Ordens uppgifter hör även en viss hjälpverksamhet såväl gentemot egna medlemmar som utomstående behövande och då främst i samverkan med etablerade hjälporganisationer.

Att hedra avliden medlem och hans minne är för varje medlem en självskriven handling.

De skyldigheter Ordens-Sällskapet W.F. ålägger sina medlemmar strider inte mot vare sig religionens bud eller samhällets lagar.

Inom Orden råder absolut tystlåtenhet om vad som rör dess arbetsformer. Flitigt deltagande i Logens sammankomster är, om inte ett krav, så dock ett önskemål.


Allvar och värdighet präglar logesammankomsterna. Ritualens ord orienterar om livets mål och mening i uppbyggande och karaktärsdanande syfte.

 

 

Fakta om W.F.

 

  • Medlemskapet är indelat i grader, där varje grad är kopplad till en ceremoni 
  • Genom stegvis vandring upp i graderna får medlemmen mer kännedom om ordenssällskapet.
  • Ordens-Sällskapet är en sammanslutning med gemensamma mål och syften. 
  • Medlemmarna är indelade i olika grader och bär gradband. 
  • W.F. är uppdelad i 10 allmänna Loger.  
  • Storlogen är Ordens-Sällskapet W.F:s högsta instans och har till uppgift att leda och övervaka verksamheten allmänna Loger.
  • Inom flera av våra Loger finns Damklubbar.