Stor-Logen

Välkommen!

Stor-Logens huvudsakliga uppgifter är:

  • Vara Ordens högsta instans.
  • Leda verksamheten i de Allmänna Logerna.
  • Vart tredje år arrangera Stor-Logemöte, där Stor-Logens Ämbets- och Tjänstemän väljs.
  • I samband därmed ge Ordens högsta grad, Honnörsgraden eller VIII: graden.
  • Årligen installera de valda Ämbetsmännen i de Allmänna Logerna.
  • Ge Instruktionsloge efter ansökan.
  • Utge tidningen ”En W.F. hälsning” två gånger per år.