Sällskapets Lokaler för sammankomster

Under logens första 155 år har man huserat i ett flertal lokaler runt om i Stockholm.

Då en stor del av sällskapets medlemmar åren efter 1865 var Söderbor hölls sammanträdena under de första åren på Mosebacke etablissement, ett på den tiden synnerligen populärt näringsställe med stora samlingslokaler.

Sällskapet utvecklades snabbt, även geografiskt, man fick ge sig över Slussen för att komma mer i centrum. Den 1 oktober 1867 flyttande man till Bergstrahlska huset vid Riddarhustorget samma hus där stormästaren J.P.Wanselius hade sin bod.

År1873 flyttade man över till Frimurareordens hus på riddarholmen, f.d. Rosenhanska palatset, Birger Jarls torg 10. Vistelsen här blev dock inte så lång, då Frimurarna 1875 flyttade över till sitt nya stamhem på Blasieholmen

År 1876 flyttade man till det mycket anlitade etablissemanget Valhalla, Mäster Samuelsgatan 51. Omkring sekelskiftet ombyggdes Valhalla till Kyrka för Svenska Missionsförbundet.

Därifrån flyttade sällskapet 1882 till det rätt nybyggda Hotell W.6. sedermera Continental som uppfördes mitt emot den nya Centralstationen. Att Sällskapet vågade sig på detta tillsynes något äventyrliga miljöombyte är ett kriterium på såväl dess ökade sociala position, som dess självtillit och att det del av det relativa välstånd som nu rådde.

På Continental stannade man till 1898, och på grund av samarbetssvårigheter med krögaren flyttade man till Hotell Fenix på Drottninggatan och därefter till det nybyggda Tattersall, Grev Turegatan 10.

Det blev bara ett år på varje ställe och 1901 flyttade sällskapet till Runan, Brunkebergstorg.

På Runan stannade sällskapet i 15 år och flyttade därefter till det anrika Piperska Muren, Arla Coldinu-ordens hus på Bergsgatan.

År 1972 förvärvdes tillsammans med några andra sällskap Hasselbacken och bildade tillsammans med Mercurii-Orden, W.B., W.F. och W-Sex Ordenssällskapens hus, Hasselbacken AB. 10 år huserade vi på Hasselbacken men på grund av arrendeproblem var det åter dags att se sig om efter lokaler. Piperska Muren blev åter vår hemvist under 1983-84. År 1984 erbjöds vi lokaler i Van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21 och flyttade dit 1985. Det var lite som att flytta hem igen då de stiftande sammankomsterna ägde rum på S:t Paulsgatan 13.

Men den gamla drömmen om egna lokaler stod fortfarande kvar och 1987 förvärvades en hyresrätt med lämpliga lokaler på Västmannagatan 15, och hit flyttade sällskapet 1988.

Det blev tio livfulla år på Västmannagatan där slutligen hyresvärden fick för sig att använda lokalerna till annan verksamhet och höjde hyran till orimliga nivåer, det blev då flytt till Klara församlings lillkyrka på Klara Östra Kyrkogata 8 med Ordenssällskapet W-Sex som hyresvärd.

Återigen p.g.a. omfattande hyreshöjningar flyttade logen igen, först 2010 till G:a Folkets Hus Park i Örby, och sedan 2012 till lokaler i Hjorthagen.

Sedan 2019 är logens lokaler den synnerligen anrika Jakobsbergs gård i Bredäng, där vi trivs alldeles utmärkt.
Den 10:e oktober 2019 förrättade Storlogen invigning av dessa lokaler med en stämningsfull ritual.