Stockholm

Välkommen!

Stockholmslogen av Ordenssällskapet W.F. är Ordens moderloge. I Stockholm instiftades i januari 1865 den första W.F-logen.

Sällskapets syfte är, enligt statuterna från 1865, att ”Samla rättänkande, svenske, män till broderlig samvaro i brödrakärlekens tecken”.

Medlemskap

För att vinna inträde i Sällskapet krävs att man uppnått 20 års ålder, uttryckt en vilja att fördjupa sig i Sällskapets anda samt rekommenderats till ledamotskap av minst två bröder av lägst IV:e graden.

Kollegium

Sällskapets styrelse – dess Kollegium – är under år 2020:

O.M. Pär-Johan Sporsén
F.v. O.M. Kenneth Nygårdh
A.v. O.M. Vakant
t.f. F.Skr. Billey Gleissner
F.Skm. Ola Stavås
F.Mlk. Thorbjörn Rydén
F.C.M. Pierre Ström

Logelokal

Sällskapets sammankomster äger i allmänhet rum i ordenslokalerna i Jakobsbergs gård, Odd Fellows väg 20 i Bredäng.