HISTORIK SÄVSJÖ-LOGEN

Man kan säga att Sävsjö-Logens frö sattes redan den 3/10 1909, då broder John Ch. Sjöberg upptogs i Nässjö-Logens första grad. Han bodde då i Malmbäck men flyttade sedermera till Sävsjö.

Därefter dröjde det till den 19/12 1920 innan nästa Sävsjöbo upptogs i W.F. och fram till och med 1950 hade totalt 24 bröder upptagits i Nässjö-Logen. Man insåg då att även Sävsjö var moget för bildande av självständig Loge. 

Det första förberedande sammanträdet hölls i Sävsjö stadshotell den 19/2 1950. Där deltog 22 bröder från Nässjö 7 bröder från Sävsjö och 3 bröder från Bodafors. Under Nässjö-Logens ledning hölls sedan ytterligare tre Loge-sammanträden den 19/11 1950, 11/3 1951 och den 30/9 1951, totalt upptogs under dessa sammanträden 17 nya bröder från Sävsjö i W.F.:s första grad. 

Tack vare ett brinnande intresse för W.F. och dess ideal, samt att lokalfrågan löstes genom att man fick hyra Sturesalen, kunde Stor-Logen, efter rekommendation av Nässjö-Logen, instifta landets 10:e W.F.-Loge i Sävsjö. 

Instiftandet, jämte ordenslokalens invigning, skedde den 25:e november 1951, och hölls av Ordens Stor-mästare broder Nils G. Olsson från Stockholm. 

Fram till och med år 1980 hölls sammankomsterna i Sturesalen på Sävsjö stadshotell. Den 18:e januari 1981 invigdes vårt nuvarande fina Ordenshus, där vi idag har alla våra Loge-sammankomster samt en del andra aktiviteter.