WF Historia

1904  Nässjö logen bildas av några från Jönköping avflyttade bröder, som i Jönköping funnit sin tillhörighet till WF. Efter ett intensivt arbete mellan år 1903-1904 är Nässjölogen med Jönköping som fadderloge ett faktum.

1911 Efter drygt 7 år med Jönköping som fadderloge bildas en helt fristående organisation för Nässjölogen genom en stark ledning baserad på stadgar från Jönköping. Det starka band som uppstod mellan Jönköping och Nässjö är fram till idag bestående och ett gott samarbete mellan dessa närbelägna WF-loger skapar såväl band som anda mellan logerna. För Bröderna i Logen bildades 1918 en frivillig anslutning till en frivillig begravningskassa, varifrån begravningshjälp utgår i form av en Brödragåva.

Logen började för övrigt, redan under första verksamhetsåret en särskild hjälpverksamhet till julhögtiderna, genom anslag till Nässjö jultomtar. 1913 tog Logen över denna kärleksverksamhet i egen regi och i betydligt större omfattning än tidigare. Denna verksamhet har alltid finansierats genom frivilliga bidrag av Bröderna i Logen.

Logen traditionella julfester började 1914 i mycket blygsam omfattning, då kommittén för Kärleksverksamheten, helt spontant, inbjöd de då beklädda barnen med deras mammor till en i hast arrangerad julfest. För att höja stämningen och även av rent ekonomiska skäl, inviterades några W.F.-Bröder och några W.F.-barn. Den årliga julfesten är än i dag en uppskattat högtid som firas i vårt ordenshus, om än med förändrad inriktning där dagens samhälle som tur är inte längre har behov av den hjälpverksamhet som förekom för drygt 100 år sedan.

1970 talet i Nässjö-Logens historia blev kanske den mest intensiva på mer än ett sätt. Men självklart var det tillkomsten av det egna W.F.-huset i Handskeryd som engagerade Bröderna på ett enastående sätt. Arbetet med att skapa det egna ordenshuset engagerade många inte minst broder Lars Axeheim, för Nässjöbor framgår det med all önskvärd tydlighet att Axeheim fram till idag har ett synnerligen gott sinne för bland annat fastigheter.

Antalet medlemmar var vid ingången av 1900 talets början 24 st och per idag 2018 är antalet medlemmar cirka 110. En damklubb för WF:s damer har tillkommit med ett 50 tal medlemmar Även en seniorklubb har bildats där äldre bröder träffas såväl inom som utanför WF för besök på olika företag på andra sätt ett givande samkväm. Samtliga verksamheter är ännu idag 2018 väl fungerade och skapar en gemenskap i WF:s goda anda.