Katrineholms-Logen • Historik

 

Katrineholms-Logen av Ordens-Sällskapet WF är den yngsta av WF-logerna här i landet.

Logen bildades år 1960, det är ingen imponerande ålder, om man jämför med de andra WF-logerna, där några instiftades redan under 1800-talet.

Från början var de sjuk- och begravningskassor, som så småningom ombildades till ordensällskap.

Katrineholmslogen instiftades den 3 september 1960 på Stora Djulö värdshus.

En lokal, som under många år kom att vara vår Ordenslokal, och där har våra äldre bröder har många trevliga minnen förknippade med, och som de har berättat om för oss yngre bröder som inte var med på den tiden.

Hösten 1983 bytte vi Ordenslokal, vi flyttade från Stora Djulö värdshus till det mera centrala belägna Stadtshotellet. 

1986 bytte vi åter lokal då gick flytten till SF-lokalen på Vingåkersvägen 13 där vi fortfarande är kvar.

2017 byte vi lokal, då Ordenssällskapet SF slutade att hyra ut lokalen till andra ordenssällskap. Vi lyckades att komma över en egen lokal som vi hyr på Källmogatan 11.