Personuppgifter

Ordens-Sällskapet W.Fs Allmänna-Loge i Jönköping (org. nr 826000-4844) behandlar följande uppgifter:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Adress
 • Telefon
 • E-Postadress
 • Inträdes år
 • Grad (nuvarande samt datum för reception)
 • Ämbete eller tjänst (nuvarande och historiskt)
 • Utmärkelser samt datum för utmärkelsen
 • Erlagd årsavgift

Ovanstående uppgifter behandlas för att kunna behandla ditt medlemsskap. Uppgifterna behandlas genom avtal.

 

Dina uppgifter används på följande sätt inom Loge

 • Namn, adress och telefon används för kommunikation.
 • Födelsedatum används för uppvaktning samt demografi av medlemmar.
 • Grad, ämbete/tjänst och utmärkelser används för att följa broders utveckling.
 • Erlagd årsavgift är för att se om brodern är gottstående.

 

Vid anmälan till aktivetet upprättas en lista över anmälda bröder till det specifika tillfället. Vi behandlar då följande uppgifter

 • Namn
 • Grad
 • Ämbete/tjänst
 • Allergier

Uppgifterna behandlas genom samtycke.

  

Varje Loge-sammankomst protokollförs. Till protokollet tas följande personuppgifter:

 • Tjänstgörande ämbets- och tjänstemän
 • Ev. recipiender
 • Hälsningar från Bröder.

Uppgifterna behandlas genom avtal.

 


 

Överföring av personuppgifter till andra organisationer

Personuppgifter överförs till Stor-Logen av Ordens-Sällskapet W.F. (org. nr. 802537-8988) vid följande tillfällen:

 • Valda ämbetsmän inför installation av dessa (Namn, grad, ämbete)
 • Broder som ska tilldelas regalia för Ex.M., Veteran eller Jubelveteran. (Namn)
 • Broder som, av egen Loge, rekommenderas för Hedersgrad (Nam, adress)
 • Avlidna bröder i grad VIII (Namn, födelsedatum, dödsdag)

 Uppgifterna behandlas genom avtal.

 

Vid besök i annan WF-Loge upprättas anmälningslista för det specifika tillfället som delas med Logen som inbjuder till sammanträdet. Följande uppgifter delas då:

 • Namn
 • Allergier

 Uppgifterna behandlas genom samtycke.

 


 
Kontakta F.Sekr. för att ta del av eller ändra dina uppgifter.