Om WF i Jönköping

WF Logen i Jönköping är ordenssällskapets tredje loge i Sverige, den bildades på långfredagen den 31 mars 1893. Detta av några vänner samlade i klubbrummet på ”stadshuset”, som man då kallade den fastighet, som var belägen vid hörnet av Östra storgatan och gränden vid gamla rådhuset.

Det var en man vid namn J.F. Synnergren som tycktes utgöra medelpunkten i samlingen. Synnergren var nämligen en WF-broder och tillhörde detta sällskap i Sundsvall. Han höll just på att framhålla, den stora uppgift ett sådant sällskap skulle betyda även för Jönköping. Det var inte första gången han förde upp dessa tankar till diskussion, intresset från de övriga var ständigt stigande och frågorna haglade över Synnergren, han svarade i den mån detta var möjligt och tillåtet, han väntade sig ett avgörande denna kväll.

De närvarande hade genom Synnergrens försorg nu gjorts underkunniga om WFs principer och arbetssätt. Resultatet av hans ansträngningar blev, att på dagens samkväm fattades ett enhälligt beslut, att bilda sällskapet WF i Jönköping.

Första året hölls inte minde än 17 sammankomster, många av dem i John Bauers föräldrahem, fadern Joseph Bauer var en tidig WF broder. Men redan hösten 1894 tecknades ett hyreskontrakt med Stenbergska drällväveriet på Ö. Storgatan 61 om upplåtande av en lokal passande för ordensverksamhet.

Ordenssällskapet WF köpte sedan hela gården 1913. Det gamla huset i mitten på bilden revs och 1935 stod en ny fastighet på 4 våningar klar. Efter ett antal om, till och nybyggnader genom åren ligger fortfarande WFs ordenshus på denna gård i Jönköping.