Jönköping

Välkommen!

Ordens-Sällskapet W.F. har funnits representerat i Jönköping sedan 1893. Vårt ordenshus ligger här utmed Norra Strandgatan i Jönköping.

Ordens främsta uppgift är att samla ansvarskännande svenska män oberoende av samhällsställning och religion till förädlande och berikande samvaro. Orden är av ideell natur och bygger på etisk-kristen grund.

Till Ordens uppgifter hör även en hjälpverksamhet såväl gentemot egna medlemmar som utomstående behövande och då främst i samverkan med etablerade hjälporganisationer.

De skyldigheter Ordens-Sällskapet W.F. ålägger sina medlemmar står icke i strid mot vare sig religionens bud eller samhällets lagar.

Men att hedra en avliden broder och hans minne är för varje medlem en självskriven handling.

Orden kräver däremot absolut tystlåtenhet om vad som rör dess arbetsformer. Den kräver också, att medlem skall känna samhörighet med Orden och dess syften, samt att en W.F.-medlem aldrig någonsin skall förfalla till förnedrande tal eller handling mot Orden och dess medlemmar.

Allvar och värdighet präglar logesammankomsterna. Ritualens ord orienterar om livets mål och mening i uppbyggande och karaktärsdanande syfte.

Kommande

 

 

Kontakt

Ordens-Sällskapet W.F.

Norra Strandgatan 60

553 20 Jönköping

Logens Förste sekreterare fsekr@w-f.se

Tele. Loge-lokalen: 036-14 44 22.

Bankgiro: 918-8061

Swish: 123 613 08 76