Loge i andra graden

Tisdag kväll = logekväll . Dagsljuset räcker nästan fram till jag anländer till Bergalid vid 1800 på tisdagskvällen och dagstemperaturen indikerar at värsta vintern börjar vara över.

Ikväll har vi en recipiend som fortsätter sin vandring på de obanade stigarna mot högre kunskap i vår orden.

Samtidigt kan vi konstatera att en brödralänk har brustit och i kväll håller vi parentation för broder Fredrik Liber som lämnat oss.

 

Ikväll har vi samlats ca 26 bröder för att få undervisning i II graden och få en upplyftande och trevlig kväll.

Receptionen hålls enligt ritual och ikväll har vi förstärkt podiet med exmästare P-O Kull som vikarierande A.v.OM. Även på prelat platsen har vi en vikarie i form av vår unge broder Erik Lundkvist som skötte den sysslan med den äran så här i debuten. Bra gjort Erik.

 

Recipiend i Kväll var Daniel Petterson som visade att ensam är stark och klarade både recipiend talet och lottdragningen med glans.

Efter en synnerligen välsmakande middag så övergick kväll till en trevlig afton med sedvanligt lotteri, Lyckliga vinnare var Peter Tollman, Staffan Willershausen och Johan Olde som kunde går hem med välfyllda plånböcker. Kvällen till ära hade vi också långväga besök Broder Kalle Prahl förärade oss den äran med sin närvaro.

 

Vid tangentbordet Falulogens 1a skribent