Reportage från loge i Ia graden 2024-05-07

 

Denna kväll närmade jag mig Bergalid i en solig maj kväll. Dock uppgick ej temperaturen till några högre höjder. Dock var det med lite spänning inför loge. Vi har en sökande broder att recipiera och samtidigt är det med spänning jag ser fram emot hur många bröder som anammat kallelsen till loge.

Glädjande nog så var det 30 bröder närvarande och några var länge sedan vi träffat. Mycket trevligt att se Börje Holm och John Sund denna kväll.

Kl. 19:00 kallade FCM till samling i logelokalen. Inmarsch för kollegiet skedde i kväll förstärkt med ex. mästare PO Kull som ansvarade för FvOM rollen för kvällen. Logen fortlöpte enligt ritual men FCM hade lite bråttom till maten så han hoppade över en sida i ritualboken. Men skarpögda bröder på podiet gjorde halt på processen backade en sida och startade om. Det innebär att vi fått en ny länk i brödrakedja utgörande av Marcus Karlsson. Välkommen till oss.

Kvällen löpte vidare med en angenäm middag med fläskfilé som huvudrätt. Till kaffet kom så lotteriet i gång denna kväll 2 ringar. Vi beslutade om att skulle vinsten ligga i det osålda lotterna så skulle vinsten läggas till kvällen kollekt som vi beslutat att det skall gå Läkare utan gränser.

Dock blev det så att alla vinsterna hamnade i brödernas djupa fickor. Djupast hade FCM som lade beslag på två vinster. Ett tarvligt förslag från några bröder om att mot hundra kronor i ersättning skulle ej informationen om vinsten nå FCM äkta hälft. Jag tror ej förslaget utmynnade i en transaktion. Glädjande av att vår nya broder drog sig själv ett första pris. Vad månne detta betyda.

Klockan närmade sig 22:30 när bröderna började avvika från Bergalid och med sikte på en trevlig sommar

 

1a skribent L. Markstöm