Denna kväll blev starten lite annorlunda då jag på vägen till Bergalid gjorde en sväng förbi Trotzgatan och plockade upp broder Lars-Göran. Väl framme mötte vi 15 ytterligare bröder.

Kvällen startade kl 19 och ekonomiloge handlingarna delades ut.

 Dagordningen gicks igenom och punkt för punkt i lugntakt. Ekonomin visade på ett mindre plus för 2023 och verksamten hade samlat 315 logebesök under året. Revisorerna avgav sin berättelse och föreslog att mötet skulle bevilja ansvarsfrihet för kollegiet vilket mötet också beslutade om.

Innan logen avslutades så fanns det tid för frågor och hälsningar. Det framfördes ett antal hälsningar och en anmaning från bröderna att se över reglerna för utdelning av blommor till änkorna efter avlidna bröder. Förslaget var att vi bör tidsbegränsa denna utdelning.

Därefter vidtog middag och kaffe. Vid middagen fungerade OM som FCM och Ex. OM P-O Kull ansvarade för kungaskålen.

Efter middagen avnjöts kaffet och ett sedvanligt lotteri. Broder Lars Wallman tog hem högsta vinsten och hans bordsgranne, broder Kull tog hem andra priset.

Därefter började bröderna söka sig ut i den gråa kvällen för hemfärd och alla ser fram emot reception i III e graden den 16/4 2024. Väl mött då.

Vid tangenterna 1e skribent Leif Markström