Falulogens historik

 

Allmän loge i Falun bildades 1945. Initiativtagare var John Hellström som var bosatt i Falun men tillhörde Sundsvalls-Logen.
Den 28 oktober 1945 recepierade nio bröder från Falun vid Stockholms-Logen. Dessa bröder blev medlemmar i denna loge, som samtidigt blev Falu-Logens moderloge.
   
 Ordenslokaler från förr till nu

 

 

Stadshotellets festvåning blev den första lokalen som användes till sammankomster. Måltider intogs i ett mindre rum i samma byggnad. Sedan flyttade man till Restaurang Holmen, en period, för att senare träffas på stadshotellet igen. Under en kortare tid i början av 1970-talet hölls loge på Folkets Hus. Liksom på Restaurang Holmen intogs måltiden i logelokalen.

Så småningom fick Falu-Logen hyra ordenslokal av Odd Fellow, och där var man till 1982 då man flyttade till nuvarande lokaler i Frimurarhuset Bergalid. Lokalerna på Bergalid är mycket ändamålsenliga och byggnaden ger ett gott intryck.