Historia

Vid W.F. Brödernas Högtidloge den 3 oktober 1953 framkom förslag om bildandet av en Damklubb inom W.F. och fruarna Gunborg Vallin, Nora Näsholm och Gullan Hedin fick i uppdrag att undersöka möjligheterna av och intresset för saken samt utarbetade ett förslag till stadgar. 24 intresserade damer blev de första medlemmarna i klubben.