Jönköping Dam

Välkommen!

WF i Jönköping har även en aktiv damklubb, vi damer har ingen logeverksamhet i egentlig meningen som herrarna,

utan har sammankomster där det är den trevliga samvaron och de olika temakvällarna som ger stämningen.

 

Kommande:

 

Välkomna!

Kontakt

W.F. Damklubb

Norra Strandgatan 60

553 20 Jönköping

annika.s.svensson@icloud.com

Tele. 070 2702222

Pg 3 74 38-9