Välkommen till Ordens-Sällskapet W.F.

 

Ordens främsta uppgift är att samla ansvarskännande män oberoende av samhällsställning och religion till förädlande och berikande samvaro.

Orden är av ideell natur och bygger på etisk-kristen grund. Till Ordens uppgifter hör även en viss hjälpverksamhet såväl gentemot egna medlemmar som utomstående behövande och då främst i samverkan med etablerade hjälporganisationer.

W.F. står för Wänskapsförbundet.

 

Loge-arbetet inom W.F.

En Loge-kväll på W.F. innebär en ritual som orienterar om livets mål och mening i uppbyggande och karaktärsdanande syfte och präglas av allvar och värdighet. Efter Logen följer Brödramåltiden i trevlig samvaro följt av umgänge i mer ledig form med tillfälle att lära känna andra Bröder och skapa nätverk mellan Bröderna.

 

Sund livsåskådning

W.F. vill bl.a verka för en berikande samvaro medlemmarna emellan samt såväl i som utom logeverksamheten sträva efter att leva ett klanderfritt liv och uppträda mot medmänniskor som vi vill de ska uppträda mot oss. Vi skall också känna för och vara beredd att hjälpa medbroder, som av någon anledning kan behöva vår hjälp.

 

Kommande aktiviteter
Kommande aktiviteter damklubbar